laPalma kralen gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.

Totaal : € 0,00
Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Artikelen die op maat zijn afgeknipt kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Hieronder vallen jasseron, ballchain, koord en leder.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het artikel doen wat redelijkerwijs nodig is om het artikel te beoordelen.
Het is toegestaan het artikel uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.
Daarbij kunt u het artikel uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
Heeft u meer gedaan dan nodig was om het artikel te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste artikel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van artikelen bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste artikel fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@lapalma-kralen.nl 
Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u het artikel terug te sturen. Wij verzoeken u het artikel zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.
Wij schatten dat deze kosten maximaal € 4,25 zullen bedragen.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan laPalma kralen Klaas Bosstraat 40 3882AM  Putten
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,
laPalma kralen en sieraden